09217823226 / 02186087266
Foto

XBOX ONE


پست زیر اسلایدر3پست زیر اسلایدر3پست زیر اسلایدر3پست زیر اسلایدر3

مقالات مرتبط

تمام بخش داستانی و محتوای پایانِ بازی عنوان The Division 2 به تنهایی قابل بازی خواهد بود

بازی Killer7 پاییز امسال به سرویس استیم می‌آید

به‌نظر می‌رسد طرفداران بازی Killer7 بالاخره می‌توانند در پاییز امسال، نسخه بازسازی شده آن را روی استیم تجربه کنند.