ثبت شکایت

Roadie

ثبت شکایات تنها به صورت حضوری صورت گرفته و میبایست روز های شبنه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ به آدرس مذکور در قسمت تماس با ما مراجعه فرمایید .

021-86087266

0921-7823226

info@bazi.games